ВИЕ ВЪРВИТЕ НАПРЕД, НИЕ ВИ ПОДКРЕПЯМЕ!
ЦПО към БК Консултиг ЕООД е лицензиран за издаването на държавни дипломи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията, но и на вече практикуващи съответната специалност.

Центърът издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН с международна валидност, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация:

Държавно свидетелство (образец 3-54 ма МОН) за степен на професионална квалификация - представлява най-висшата степен документ за всяка професия;

Държавно удостоверение (образец 3-37 на МОН)  - представлява документ издаван за част от професия, по определен модул/и от цялата програма за професията.

Свидетелство за правоспособност по заваряване (образец 3-116 на МОН) – издава се по професии и специалности, регламентирани със специфични наредби

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

     

 

 

 

ЦПО към БК КОНСУЛТУНГ ЕООД