ВИЕ ВЪРВИТЕ НАПРЕД, НИЕ ВИ ПОДКРЕПЯМЕ!

Europass приложение към сертификат

Europass документите представят уменията и компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са придобивани и развивани, с цел по-добра социална реализация и пригодност за заетост.

Цялостният комплект може да предостави информация за образованието, обучението, трудовия опит, мобилността на всеки индивид и по този начин да индивидуализира способностите, нагласите и амбициите за развитие на всеки гражданин.
Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.

Europass подобрява прозрачността на квалификациите и по този начин улеснява мобилността на работници на европейския трудов пазар.

Europass документите, които се издават са:

  • Europass CV

  • Europass приложение към сертификата

Приложението към сертификат има за цел да дава допълнителна информация за вече завършена степен на професионално обучение и придобита професионална квалификация.

Освен представяне на информация за придобитата квалификационна степен, се описват професионални умения, като резултат от обучението, като се акцентира върху способностите за справяне с конкретни практически задачи в съответната област.

Целта на документа е да опише квалификациите на преносителя по начин, който е разпознаваем в общоевропейски контекст.

В ЦПО  към "БК Консултинг"ЕООД"  можете само да си извадите Europass, след като представите удостоверението си за професионално обучение или сертификат за професионална квалификация.

В ЦПО към "БК Консултинг"ЕООД" можете да се запишете и изкарате квалификационен курс и след завършване да получите удостоверение или свидетелство, заедно с Europass сертификат.

ЦПО към "БК Консултинг"ЕООД"  издава Europass приложение на български, английски и немски език

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

     

 

 

 

ЦПО към БК КОНСУЛТУНГ ЕООД