ВИЕ ВЪРВИТЕ НАПРЕД, НИЕ ВИ ПОДКРЕПЯМЕ!
Условия за кандидатстване

Право да кандидатстват  за обучение имат всички лица, навършили 16-годишна възраст. Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

  • Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстване да бъде 16 години;
  • Да имат завършено образование, съответстващо на дадената професия;
  • Здравословното състояние на кандидата да се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Кандидатите за курсисти подават във ЦПО следните документи:

  • Заявление (по установен образец) за приемане за обучение;
  • Документ, удостоверяващ завършено образование или клас;
  • Лична карта;
  • Медицинско свидетелство.

До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията.

Лицензирани професии

Център за професионално обучение притежава лиценз на НАПОО за извършване на професионално обучение по следните специалности.

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

Заварчик

Заваряване   програма

Електротехник

Електрически инсталации   програма

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Газова техника   програма

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна   програма

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Газова техника   програма

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна   програма

Техник - технолог в дървообработването

Мебелно производство   програма

Оператор в дървообработването

Производство на мебели   програма

Строителен техник

Строителство и архитектура   програма

Строител

Кофражи   програма

Строител

Армировка и бетон   програма

Строител

Зидария   програма

Строител

Мазилки и шпакловки   програма

Строител

Вътрешни облицовки и настилки   програма

Строител

Външни облицовки и настилки   програма

Строител

Бояджийски работи   програма

Строител

Строително дърводелство   програма

Строител

Строително тенекеджийство   програма

Строител

Покриви   програма

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни ВиК мрежи   програма

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Външни ВиК мрежи   програма

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки   програма

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

     

 

 

 

ЦПО към БК КОНСУЛТУНГ ЕООД